volejbal Čadca - udalosti

História

História sídliskového – jesenného – hrncového turnaja – Memoriálu Maroša Gábriša (MMG)
Dana Pavlíková a Peter Gramblička boli organizátormi, zároveň aj hráčmi, volejbalového turnaja zmiešaných družstiev pre amatérskych a neregistrovaných hráčov volejbalu v Čadci pod záštitou TJ Lokomotíva Čadca.

1. ročník – 7. 11. 1992
9 družstiev, telocvičňa Gymnázium Čadca
1. Turzovka II.
2. Turzovka I.
3. Čadca – Kýčerka
4. Čadca – Žarec III.
5.-9. miesto (bez určenia poradia)
Turzovka II., Raková, Čadca Žarec I., Čadca sídlisko III, Čadca sídlisko u Hluška, Čadca Žarec II.

2. ročník - 23. 10. 1993
7 družstiev, telocvične - gymnázium, OA
1. Raková
2. Olešná
3. Dorast Čadca
4. Čadca 2.
5.-7. miesto (bez určenia poradia) – Rudinská, Čadca Žarec, Čadca 1.

V roku 1994 sa turnaj nekonal (nemáme spoľahlivý dôkaz prečo).

3. ročník – apríl 1995
4 družstvá, telocvičňa OA Čadca
1. Ćadca Kýčerka
2. Loko B Čadca
3. Turzovka
4. Loko A Čadca

V roku 1996 sa turnaj nekonal (materských povinností organizátorky).

Od 4. ročníka mal turnaj prívlastok „jesenný“.
4. ročník - 29. 11. 1997
1. JAKUZA Čadca - Gramblička, M. Gábriš, Dobosz, Tlelková, Turčeková, Maslíková
2. Kýčerka Čadca (D. Pavlíková, P. Jakubík,...)
3. Turzovka sídl. 3
4. Žarec Čadca
5. Parta Hic Čadca

5. ročník - 1998
1. JAKUZA Čadca - Gramblička, M.Gábriš, Dobosz, Tlelková, Turčeková, Maslíková,
2. Solinky Žilina
3. Čadca Žarec
4. Raková
5. ADAK Čadca
6. Čadca (D. Pavlíková, Jakubík,...)

6. ročník - 13. 3. 1999
Bol súčasťou športových aktivít k 40. výročiu vzniku TJ Lokomotíva Čadca.
8 družstiev, telocvične OA a gymnázia
1. Dorky Čadca (Gramblička, M. Gábriš, Paštrnák, Bronček, Maslíková, Dejčíková, Macenauerová)
2. Veteráni Čadca (Grambličková, Michalíková, Bábelová, Zimka, Babušík, M. Malík)
3. Kýčerka Čadca (Damašková, Pohančeníková, J. Jarošová, J. Michalík, Poláček, R. Bobek)
4. Turzovka (Dlhopolčeková, Turiaková, Malicherová, P. Vanko, V. Vanko, Adamec)
5.- 8. miesto (bez určenia poradia)
MY DUO (D. Pavlíková, Jakubík, Petreková, Petrek, Adamicová, Adamica)
Parta Hic, sídl.3 (R. Fides, Kovalčíková, Kovalčík, R. Jakuš, M. Majáková, Lištvanová)
King´s Čadca (P. Kráľová, M. Kráľová, M. Kráľ, Bzdilí, Hrušková, B. Jašurek)
Texas (Manišová, Hudec, Tvaružek, Tarana, Marečková, Horváthová, Šalaj, Brodek)

Od 7. ročníka mal turnaj prívlastok „hrncový“.
7. ročník - 11. 3. 2000
13 družstiev hralo v troch skupinách v telocvičniach OA, HA a gymnázia.
1. Adidas Čadca (Damašková,J. Jarošová, Pohančeníková, Poláček, Michalík, Bronček)
2. SEXTETO Čadca (Y. Mariaková, Maslíková, N. Kuzmová, M. Gábriš, Dobosz, Gramblička)
3. MY DUO Čadca (D. Pavlíková, Jakubík, Adamicová, Adamica, Petreková, Petrek)
4. Veteráni
5. Žilina (Dolníková, ...)
6. Telekom
7.-13. miesto (bez určenia poradia)
Turzovka juniori, REM Čadca, Čadca (Kukurdík), Smršť Čadca, Raková seniori, Raková juniori, Kysucké Nové Mesto

8. ročník - 13. 10. 2001
11 družstiev, telocvične OA, HA, gymnázium
1. SEXTETO Čadca (Maslíková, Kuzmová, ..., M. Gábriš, Dobosz, Gramblička)
2. Solinky Žilina (Dolníková, ...)
3. Turzovka - juniori
4.-11. miesto (bez určenia poradia)
Delta Čadca, MY DUO Čadca (D. Pavlíková, Jakubík, Petreková, Petrek, Adamicová, Adamica), Telekom Žilina, Adidas Čadca, Združená Čadca, Regata Čadca, Čadca juniori

9. ročník - 19. 10. 2002
10 družstiev, telocvične OA, HA
1. MATEO Čadca (Michalík, J. Jarošová, M. Jarošová, M. Zimka, M. Gábriš, Maslíková)
2. Telekom Žilina
3. Žilina 1
4. Žilina Bernard
5.-10. miesto (bez určenia poradia)
Regata Čadca (Damašková, D. Pavlíková, Jakubík, Marečková, Jašurek, J. Masný), Čadca Adamica, Kysucké Nové Mesto, Solinky Žilina (Dolníková), Čadca-Kýčerka 4 (Metruk), Turzovka

10. ročník - 22. 11. 2003
12 družstiev, telocvične OA, HA, gymnázium
1. Žilina 1 (Dolníková)
2. MATEO Čadca (Gramblička, Michalík, M. Gábriš, M. Mináriková, J. Jarošová, M. Jarošová)
3. Žilina 2 (Bruncko)
4.-12. miesto (bez určenia poradia)
Regata (Damašková, D. Pavlíková, Jakubík, Marečková, Jašurek, J. Masný).
Telekom Žilina (Hudec), OA Čadca (Adamica), Kocka Čadca (Kovalčíková), Kysucké Nové Mesto, Brontosauri ZA (Mika), Hliny 7 ZA (Rovňanová), Delta Čadca (Ondrašina, Metruk), Solinky ZA (Mayer)

Začiatkom roku 2004 tragicky zahynul náš dobrý priateľ, človek a volejbalista, účastník našich turnajov Maroš Gábriš. Organizátori, Dana Pavlíková a Peter Gramblička, sa spontánne rozhodli venovať tento turnaj Marošovej pamiatke. A tak je na mieste vysvetlenie prečo 1. (10.) - lebo memoriál nadväzoval na 10. ročník hrncového turnaja.

1. (10.) ročník MMG – 4. 12. 2004
15 družstiev, telocvične OA, HA, gymnázia a bilingválneho gymnázia
1. Regata Čadca - Damašková, D. Pavlíková, Maslíková, Masný, Jakubík, Jašurek
2. Kysucké Nové Mesto 1 (Ursíny)
3. Žilina Martinská (v tomto družstve hrala aj Marošova dcéra)
4. Žilina Rovňanová
5. Ja neviem Žilina
6. MATEO Čadca
7. Telecom Žilina
8. Brontosauri Žilina
9. Obchodná akadémia Čadca (Adamica)
10. Kysucké Nové Mesto (Maraček)
11. Turzovka (Adamec)
12. Kingas Čadca (M. Král, Mundier)
13. Kysucké Nové Mesto 2 (Hejtmánková)
14. Delta Čadca (Ondrašina)
15. Čadca Metruk
Na turnaji sa zúčastnila Marošova manželka, syn aj dcéra. Družstvám na medailových miestach boli odovzdané poháre a ceny, ktoré sponzoroval Edo Gábriš, Marošov brat. Akademický sochár Jozef Mundier zhotovil Putovnú trofej, ktorá je prepožičiavaná na rok víťaznému družstvu.

2. (10.) ročník MMG - 19. 11. 2005
16 družstiev, telocvične OA, HA, gymnázia a bilingválneho gymnázia
1. Kysucké Nové Mesto 1 (Ursíny)
2. Regata (Damašková, Maslíková, Masný, Jakubík, Jašurek, D.Pavlíková * pre vážne zranenie ju vo finále nahradila Z. Mandúchová z družstva Živá príroda))
3. Solinky Žilina
4. MATEO Čadca
5. HBM Martin
6. Ja neviem Žilina (Dobosz)
7. Telekom Žilina (Hudec)
8. Živá príroda Žilina (Rovňanová)
9. Adamica Family Čadca
10. Martin 2
11. Trilobiti Žilina
12. Kysucké Nové Mesto 2 (Hejtmánková)
13. Dadiovci Žilina
14. Raková
15. Turzovka
16. A je to! Čadca (Babušík)
Cenu najužitočnejšia hráčka turnaja získala Zuzana Mandúchová (Živá príroda) a najužitočnejší hráč Jozef Jašurek (Regata).

3. (10.) ročník MMG - 18. 11. 2006
16 družstiev, telocvične OA, HA, gymnázia a bilingválneho gymnázia
1. Kysucké Nové Mesto 1 (Ursíny)
2. Telekom Žilina (Hudec)
3. Živá príroda Žilina (Rovňanová)
4. Solinky Žilina (Dolníková)
5. Ferrari Martin
6. Mateo Čadca /Gramblička)
7. Radoball Martin
8. ScoobyDoo Čadca
9. Bruncko Žilina
10. Trilobiti Žilina
11. Ja neviem Žilina (Dobosz)
12. Rýchle ruky Čadca
13. Regata Čadca (Damašková)
14. Sobíci Čadca
15. Turzovka
16. A je to! Čadca
Turnaja sa zúčastnila aj manželka Maroša Gábriša s deťmi Lídiou a Samkom, ktorí odovzdali putovnú trofej víťazom.

4. ročník sa v roku 2007 nekonal z dôvodu účasti organizátorov a niektorých hráčok v oficiálnej súťaži SVF, ale bol preložený na január 2008.

4. (10.) ročník MMG - 12. 1. 2008
12 družstiev, telocvične OA, HA, gymnázia
1. Kysucké Nové Mesto 1 (Slotová, Uršíny, Lapoš, Bojková, Kamenárová, Jerguš)
2. Solinky Žilina (Dolníková, Kramoriš, Kontšeková, Jedinák, Brozman, Tomicová, Svrček)
3. Jankovci Čadca (Masný, Jakubík, Minarovič, Šotkovský, Maslíková, D. Pavlíková, Surovcová)
4. Živá príroda ZA
5. Wikings Turzovka
6. The Adam´s Family CA
7. Telekom ZA (Hudec)
8. Ja neviem ZA (Dobosz)
9. Turzovka Hela
10. Mateo CA (Gramblička)
11. Kika Čadca (Pavlíková)
12. Kysucké Nové Mesto 2 (Hejtmánková)
Cenu najužitočnejšia hráčka získala Inga Dolníková z družstva Solinky a najužitočnejší hráč Stanislav Ursíny z družstva KNM 1.

5. ročník MMG presunutý z decembra 2008 na január 2009 opäť z dôvodu súťaží SVF, ktoré končili až v druhej polovici decembra 2008.

5. (10.) ročník MMG - 10. 1. 2009
Rok 50. výročia vzniku TJ Lokomotíva.
16 družstiev, telocvične OA, HA, gymnázia a bilingválneho gymnázia
1. Kysucké Nové Mesto (Ursíny) - štvrtýkrát v rade víťaz turnaja
2. Montenegro Žilina (Cíba)
3. Jankovci Čadca (Masný, Jakubík, Minarovič, Šotkovský, Maslíková, D. Pavlíková, K. Pavlíková)
4. Tom Horec ZA
5. Solinky ZA
6. Žilina
7. Vikings Turzovka
8. Balvany Turzovka
9. Telekom ZA (Hudec, Smičíková, Palárcová, Damašková,...)
10. Adams Family CA (P. Adamica, R. Adamica, Adamicová, Bábelová,...)
11. Mateo CA (Gramblička, Jurištová, Piluliaková, Korená,...)
12. Zberba CA (Maslík, Prengelová, Steinbergerová, ...)
13. Živá príroda ZA (Rovňanová)
14. A je to! CA (Babušík, Gavláková,...)
15. Ja neviem ZA (Dobosz, M. Mináriková,...)
16. Gymo CA
Cenu najužitočnejšia hráčka získala Jana Slotová z družstva KNM a najužitočnejší hráč Ján Cíba z družstva Montenegro Žilina.
Za víťazstvo štvrtýkrát v rade získalo družstvo Kysuckého Nového Mesta repliku putovnej trofeje turnaja, ktorú zhotovil akademický sochár Jozef Mundier.

6. (10.) ročník MMG - 5. 12. 2009
11 družstiev, telocvične OA, HA a bilingválneho gymnázia
1. Solinky Žilina
2. Jankovci Čadca (Masný, Jakubík, Minarovič, Šotkovský, Maslíková, D. Pavlíková, K. Pavlíková)
3. Vikings Turzovka (Z. Kováčiková st.)
4. Mix duo Čadca (Damašková, Palárcová, Smičíková,...)
5. Živá príroda ZA
6. Mateo CA (Gramblička)
7.-11. miesto (bez určenia poradia)
Radoball Martin, 23 plus Čadca (Maslík), Adams family CA, Ja neviem ZA, Čierne.
Cenu najužitočnejšia hráčka získala Monika Palárcová (MIX duo Čadca) a najužitočnejší hráč Ľubomír Kramoriš (Solinky Žilina).

Pozn.: V dátumoch nie je chyba. Z dôvodu účasti hráčok a trénerov volejbalového oddielu TJ Lokomotíva v súťažiach SVF, sa nekonal MMG v roku 2007 a presunul sa na január 2008. V tomto roku, 2009, sa konali dva ročníky - návrat k pôvodnému jesennému termínu a teraz to presne sedí.

7. (10.) ročník MMG - 11. 12. 2010
12. družstiev, telocvične OA, HA a bilingválneho gymnázia
1. Solinky ZA
2. Caribic Kysucké Nové Mesto (Ursíny)
3. Žilinčania (Keltoš)
4. Živá príroda ZA
5. Streetballers CA (Maslík)
6. Mix duo CA (Damašková)
7.-9. miesto (bez určenia poradia)
Turzovka (Z. Kováčiková st.), T-COM ZA (Hudec), Gábrišovci CA (E. Gábriš, Adamica)
10.-12. miesto (bez určenia poradia)
Ja neviem ZA (Dobosz), Jankovci CA (Masný, D. Pavlíková, Daša Kaličáková,...), Mateo CA (Gramblička)
Najužitočnejšia hráčka Ivica Šošková (Solinky), najužitočnejší hráč Marián Jerguš (Caribic).
Ocenenia družstvám a jednotlivcom odovzdala mamička Maroša Gábriša. Na turnaj sa prišiel pozrieť aj akad. sochár Jozef Mundier, ktorý je autorom putovnej trofeje.

8. (10). ročník MMG - 10. 12. 2011
15 družstiev, telocvične - OA, HA, bilingválne gymnázium a ZŠ Rázusova
1. Žilinčania (Keltoš)
2. Živá príroda ZA (Rovňanová)
3. Rintintin Turzovka
4. Caribic KNM
5. Mladá fronta SME CA (Maslík, Šotkovský, K, Pavlíková,...)
6. Tom Horec ZA
7. Jankovci CA (Masný, Jakubík, Minarovič, Šotkovský, Palariková, Kaličáková, D. Pavlíková)
8. Solinky ZA
9. Interdekor Karvina (Radim Zym)
10. Mateo CA (Gramblička)
11. AG Obchodná CA (Adamica, E. Gábriš)
12. Mix duo CA (Damašková)
13. Športovci Staškov (Belko)
14. VT Sinusoida (F. Tkáčik)
15. Horný Kelčov (M. Lisko)
Najužitočnejšia hráčka Jana Keltošová (Žilinčania), najužitočnejší hráč Jakub Rautner (Živá príroda).
Ocenenia družstvám a jednotlivcom odovzdala Lýdia Gábrišová, Marošova manželka.

9. (10). ročník MMG - 8. 12. 2012
16 družstiev, telocvične - OA, HA, gymnázium a bilingválne gymnázium
1. Žilinčania (Keltoš)
2. Živá príroda ZA (Rovňanová)
3. Solinky ZA (Dolníková
4. TJ Oravan Námestovo (T. Lúchava)
5. Bomba team ZA (V. Bombeková)
6. Jankovci CA (Masný, Minarovič, Palarik, Palariková, Korená, Masná, D. Pavlíková)
7. Rinntintin 2 Turzovka (P. Vanko)
8. VT Sinusoida (F. Tkáčik)
9. Interdekor Karviná (R. Zym)
10. MF Sme CA (Maslík, Šotkovský, K. Pavlíková, Lžičař,...)
11. Rintintin 1 Turzovka (Z. kováčiková st.)
12. Volleyteam Staškov (K. Belková)
13. Mix duo CA (Damašková)
14. Mateo CA (Gramblička)
15. Kysucké Nové Mesto (Hejtmánková)
16. AG Obchodná CA (Adamica, Gábriš)
Najužitočnejšia hráčka Magdaléna Kováčiková (Rintintin 1), najužitočnejší hráč Miroslav Balala (Žilinčania).

10. (10). ročník MMG - 21. 12. 2013
12 družstiev, telocvične - OA, HA, gymnázium
1. Žilinčania (Keltoš, Balala, Hanušovský, Hanušovská, Šárková, ...)
2. Jankovci (Masný, Palárik, Minarovič, D. Pavlíková, Z. Paláriková, Korená, M. Jurišová)
3. Rintin Turzovka (T. Michnica, Vojtek, Kováčik, Niník, Z. Kováčiková st., Z. Kováčiková ml., Magdaléna Kováčiková)
4. Tintin Turzovka
5. Vínne mušky ZA (Mayer)
6. Captain Morgan CA (Maslík, Šotkovský, K. Pavlíková, Smičíková, ...)
7. Mateo CA (Gramblička)
8. VT Sinusoida (F. Tkáčik)
9. Solinky ZA (Dolníková)
10. Adams Family CA (Adamica)
11. Volleyteam Staškov (Belková, Belko, Halagačka, M. Mariňák, A. Mariňák, ...)
12. Pohoda CA (Saša Mendrov)
Najužitočnejšia hráčka Dana Pavlíková (Jankovci), najužitočnejší hráč Peter Gramblička (Mateo).
Víťazi turnaja Žilinčania okrem putovnej trofeje získali aj repliku putovnej trofeje za tri víťazstva v rade.
Cena Fair play bola udelená družstvu Solinky Žilina, ktoré sa od roku 1998 zúčastnilo každého turnaja s nezmeneným názvom a len s minimálnou obmenou družstva.
Každý hráč jubilejného ročníka dostal od organizátorov tričko s logom turnaja.

11. (10.) ročník MMG – 15. 11. 2014
14 družstiev, telocvične OA, ZSŠHSaO (HA), gymnázium
1. Žilinčania (Keltoš)
2. Jankovci (Palariková, Korená, Jurišová, D. Pavlíková*, Masný, Palárik, Minarovič)
3. Skrachovaní profesionáli (F. Tkáčik)
4. Vínne mušky ZA (Mayer)
5. - 8. miesto (bez určenia poradia)
Živá príroda ZA (Rovňanová), Rintin Turzovka (Zuzana Kováčiková ml.), Interdekor Karviná (Zym), Keptns CA (Maslík)
9. - 14. miesto (bez určenia poradia)
ČAZAK (Damašková), Mateo (Gramblička), Tintin Turzovka (P. Vanko), Adams Family CA (Adamica), Team Spirit Skalité, Solinky ZA (Dolníková)
Najužitočnejší hráči Kristína Pavlíková (Keptns) a Martin Keltoš (Žilinčania).

12. (10.) ročník MMG – 5. 12. 2015
11 družstiev, telocvične OA, ZSŠHSaO (HA), gymnázium
1. Žilinčania (Keltoš) – 5-krát v rade víťazi turnaja
2. Spotená Božena Dolný Kubín (Halaj)
3. Regata (Damašková)
4. Živá príroda ZA (Rovňanová)
5. Solinky ZA (Dolníkvá)
6. Jankovci CA (Palariková, Jurišová, Korená, Palarik, Minarovič, Masný, Chládecký, D. Pavlíková*)
7. Adams Family CA (Adamica)
8. Iné prdy Martin (Andrej Matiasko)
9. Staré páky ZA (Mayer, Veselovský, Hudec, Michelčík, Paneková,…)
10. Mateo CA (Gramblička)
11.Rintintin Turzovka (Z. Kováčiková ml.)
Novinkou na turnaji bola kategória Senior, do ktorej sa prihlásilo iba jedno družstvo Staré páky zo Žiliny. Z tohto dôvodu hrali v klasickej skupine no napriek tomu podali obdivuhodný výkon.
Najužitočnejší hráči Lenka Marešová (Martin) a Peter Vanko (Regata).

13. (10.) ročník MMG – 26. 11. 2022
11 družstiev, telocvične OA, ZSŠHSaO (HA), bilingválne gymnázium
1. Interdekor Karviná – Perfect Team (Radim Zym)
2. Žilinčania (Keltošová, Michaela, …, Keltoš, Balala, J. Konečný, M. Martoš)
3. Regata Čadca (Damašková, Ondrejková, Andočová, Hronček, Cibula, J. Martoš, Kozák)
4. Rintintin Turzovka (P. Vanko)
5. Živá príroda ZA (Rovňanová)
6. Názov tímu CA (K. Pavlíková, Šidlová, Palárcová, Halaj,
7. Jankovci CA (D. Pavlíková, Palariková, Korená, Jurišová, Masnica, Palarik, Masný)
8. Solinky ZA
9. Mateo CA (Gramblička)
10. OA Čadca (Adamica)
11. Modena Čadca (Michalisko)
Najužitočnejší hráči – Simona Šidlová (Názov tímu), Patryk Weziński (Interdekor Karviná).
Putovnú trofej odovzdal víťazom jej autor akad. sochár Jozef Mundier.

14. (10.) ročník MMG – 2. 12. 2017
12 družstiev, telocvične OA, ZSŠHSaO (HA), bilingválne gymnázium
1. Perfect Team Karviná (Radim Zym)
2. Dazulu Kumipe ZA (Hauer,
3. Solinky ZA (Dolníková
4. Siatkarze z Majami Kraków (Krištof)
5. Hmmm Turzovka (Z. Kovačiková ml)
6. Jankovci CA (Korená, Palariková, Jurišová, D.Pavlíková*, Palarik, Šotkovský, Masný)
7. Bez komentára (Hanušovská)
8. Regata (Damašková, Andočová, Ondrejková, Kozák, P. Maslík,…
9. 2F (P. Dudáš)
10. Adams Family (Adamica)
11. Mateo (Gramblička, Jakubík,...)
12. Na šrot (Richard Karl)
Ocenenie za najlepšiu akciu turnaja – bronzový tím Solinky Žilina
Najužitočnejší hráči turnaja – Lucia Polačiková (Dazulu Kumipe) a Remi Polok (Perfect Team)

15. (10.) ročník MMG – 24. 11. 2018
12 družstiev, telocvične OA, ZSŠHSaO (HA), bilingválne gymnázium
1. Perfect Team (Radim Zym)
2. Pozliepance ZA (Hauer, Rautner, Mandúächová, Švaňová,…)
3. Solinky ZA (Dolníková, Tomicová,..., Jedinák, Brozman, Nemec, Kramoriš)
4. Žilinčania (Keltoš)
5. Ridicolous (Z. Kováčiková ml., Cibula, Hronček,...)
6. Jankovci (Palariková, Korená, Palárcová, D. Pavlíková*, Šotkovský, Palarik, Minarovič, Masný)
7. Pokus (Dudáš, A. Maslík, D. Brošová,...)
8. Bez komentára (Hanušovská)
9. Regata (Stráňavová, Pelachová, Hubočanová, Damašková*+ traja muži)
10. Mateo (Oravcová, Ondrejková, Grácová, A. Franeková, Gramblička, Polaček, Jakubík, Kubáň)
11. Adams Family (Adamica, Tkáčik, P. Maslík, Tkáčiková, Truchlá, Slovjaková, Hadidová)
12. Rikase (R. Karl, Kozák, Saša Mendrov, …, Belková, E. Chorvatovičová, N. Mináriková)
Repliku putovnej trofeje získalo družstvo Perfect Team, ktoré trikrát v rade zvíťazilo na turnaji.

Repliky putovnej trofeje zhotovil akad. sochár Jozef Mundier, takisto ako aj Putovnú trofej.
Doposiaľ repliky získali družstvá z Kysuckého Nového Mesta, Žilinčania a Perfect Team.

Z dôvodu účasti organizátorov turnaja ako trénerov družstiev v oficiálnej súťaži SVF sa turnaj z roku 2019 presunul na január 2020.
16. (10.) ročník MMG – 18. 1. 2020
8 družstiev, telocvične ZŠ Rázusova a SOŠ obchodu a služieb (HA)
1. Perfect Team Karviná (R. Zym)
2. Pozliepance ZA (Hauer, Rautner, Bíro, Mandúchová, Ďurišová,…)
3. Regata (Damašková, Pelachová, Belková-Gavláková,…)
4. Solinky (Dolníková, Tomicová, Hanušovská, Jedinák, Pilc, ...)
5. Mateo (Oravcová, Šimanicová, E. Chorvatovičová, Gramblička, Jakubík, Kubáň, A. Maslík)
6. Veba team CA (J. Michalík, N. Mináriková, Grácová, Cholujová, Hubočanová, Mikula, Sedlačík,...)
7. Adams Family (P. Adamica, P. Maslík, F. Tkáčik, J. Tkáčiková, Kubaczka, Pavlicová)
8. Jankovci (Masný, Minarovič, Palarik, Šotkovský, Palariková, Minárová, Šumpíková, D. Pavlíková*)
Najužitočnejší hráči – Magdalena Jaszkowska (Perfect Team), Jakub Rautner (Pozliepance)

V roku 2021 sa turnaj nekonal z dôvodu pandémie COVID-19.

17. (27.) ročník MMG – 26. 11. 2022
8 družstiev, telocvične SOŠ obchodu a služieb (HA), bilingválne gymnázium
1. Friends (Mandúchová, M. Bombeková, Priečková, Bíro, Cibula, Hauer)
2. Jankovci (Chorvatovičová, Ma Masnicová, Mi Masnicová, Minárová, D. Pavlíková, Habovštiak, Palarik, Masný)
3. Solinky (Dolníková, Tomicová, Šedíková, Hanušovská, Jedinák, Brozman, Pilc, Nemec)
4. Priatelia CZSK (Tkáčiková, Walachová, Pavlicová, Kondera, Kubaczka, Rovenský, F. Tkáčik)
5. Mateo (Oravcová, Ondrejková, Bazgerová, Gramblička, Poláček, A. Maslík, Kubáň)
6. Regata (Damašková, Gavláková, Pelachová Bazala, Ondreáš, Kubový, Holík)
7. E.D.O. (Jurišová, Cholujová, N. Mináriková, Grácová, Mikula, Čimbora, Sedlačík, Niník)
8. Adams Family (Vlčková, K. Davidová, E. Chorvatovičová, Durajová, Broš, R. Adamica, P.Adamica)
Najužitočnejší hráči – Eva Chorvatovičová (Jankovci), Andrej Maslík (Mateo).
Na turnaj sa prišiel pozrieť aj Samuel Gábriš, syn Maroša Gábriša.

kalendár

Dnes je pondelok, 27. máj 2024
meniny: Iveta

PO UT ST ŠT PIA SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

počítadlo návštev

partneri

mesto Čadca

odkazy

vyhľadávanie


archív

články fotky
© 2009 TJ Lokomotíva Čadca | úvod história súťaže galéria fórum kontakty rss TJ Lokomotíva | administrácia created by jp